A Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara tisztázni kívánja az RTL Klub 2011. augusztus 3-án sugárzott hírműsorának esti kiadásában feldolgozott ügyben félreérthetően elhangzott állításokat.

A Pest Megyei Bíróság mellett működő Fegyelmi Bíróság a Vht. 292. § (1) (f) pontja alapján, 2011. július 21-én és 22-én felfüggesztette Dr. Zoltán Hunor Csaba és Romvári Jenő önálló bírósági végrehajtókat az önálló bírósági végrehajtói munkavégzés alól. Mivel Dr. Zoltán Hunor Csaba, a tényeket a valóságnak nem megfelelő módon bemutatva, személyes sérelmeinek kívánt nyilvánosságot biztosítani az említett műsorban, ezért a szóban forgó ügyben az alábbiakat kívánjuk közreadni.

A törvényi szabályozásnak megfelelően az MBVK önálló bírósági végrehajtó felfüggesztése esetén helyettest nevez ki (Vht. 245. § (1) (b)), aki a fegyelmi vétséget elkövető végrehajtó ügyeit és iratait átveszi, annak érdekében, hogy a jogbiztonság folytonossága megmaradjon.

A Kamara jelen esetben is foganatosította a jogszabályoknak megfelelő intézkedéseket, dr. Zoltán Hunor Csaba helyettesítésére dr. Kiss Gábor Bélát, míg Romvári Jenő helyettesítésére Radics Csabát jelölte ki. A kinevezett helyettes végrehajtók 5. napja kísérlik meg a felfüggesztett végrehajtók irodájában a törvény által meghatározott eljárás foganatosítását, mindezidáig sikertelenül, mivel a felfüggesztett végrehajtók nem tesznek eleget a törvény előírásainak.

A felfüggesztett végrehajtó, nevezett műsorban idézett, törvénytelenségre utaló kijelentéseitől – illetve az MBVK tevékenységével kapcsolatban tett bármely további nyilatkozatától – az MBVK ezúton elhatárolódik, mivel tevékenységét – így az árverések lebonyolítását is – mindig a hatályos jogszabályoknak megfelelően végzi.

1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról (továbbiakban Vht.) XXI. fejezete szabályozza az önálló bírósági végrehajtók fegyelmi felelősségét.

A törvény 266. § (1) pontja alapján fegyelmi vétséget követ el az az önálló bírósági végrehajtó, vagy végrehajtó-helyettes vagy végrehajtó jelölt, aki

a) a Vht.-ben vagy más jogszabályban meghatározott hivatásbeli kötelességét vétkesen megszegi, illetőleg

b) magatartásával vagy életmódjával a feladatának ellátásához szükséges közbizalmat megingatja, vagy hivatásának tekintélyét csorbítja.

(2) Fegyelmi vétséget követ el az önálló bírósági végrehajtó, az önálló bírósági végrehajtó-helyettes és az önálló bírósági végrehajtójelölt akkor is, ha vétkes magatartása a kamara iránymutatásában foglaltakat súlyosan sérti, továbbá az önálló bírósági végrehajtó, ha a kamarai tagdíj befizetését elmulasztotta.

A törvény 267. § (1) szerint a fegyelmi vétséget elkövető végrehajtóval szemben a következő fegyelmi büntetések szabhatók ki: a) figyelmeztetés, b) írásbeli megrovás, c) a jövőbeni tisztségviseléstől meghatározott ideig történő eltiltás, d) a kamarai tisztségtől való megfosztás, e) 500 000 Ft-ig terjedő pénzbírság, f) hivatalvesztés.

270. § (1) Az eljárás alá vont személyek fegyelmi ügyeit a bírósági végrehajtói fegyelmi bíróság (a továbbiakban: fegyelmi bíróság) bírálja el.

(2) Elsőfokú fegyelmi bíróságként működik

a) a Pest Megyei Bíróság mellett működő Bírósági Végrehajtói Fegyelmi Bíróság a Fővárosi, a Bács-Kiskun, a Fejér, a Heves, a Komárom-Esztergom, a Nógrád és a Pest Megyei Bíróság illetékességi területére kiterjedő jogkörrel,

b) a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság mellett működő Bírósági Végrehajtói Fegyelmi Bíróság a Baranya, a Győr-Moson-Sopron, a Somogy, a Tolna, a Vas, a Veszprém és a Zala Megyei Bíróság illetékességi területére kiterjedő jogkörrel, és

c) a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság mellett működő Bírósági Végrehajtói Fegyelmi Bíróság a Békés, a Borsod-Abaúj-Zemplén, a Csongrád, a Hajdú-Bihar, a Jász-Nagykun-Szolnok és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság illetékességi területére kiterjedő jogkörrel.

(3) A másodfokú fegyelmi bíróság a Legfelsőbb Bíróság mellett működik.

(4) Fegyelmi ügyben első fokon a végrehajtó székhelye, illetve a végrehajtó-helyettest, végrehajtójelöltet foglalkoztató végrehajtó székhelye szerint illetékes elsőfokú fegyelmi bíróság, másodfokon a Legfelsőbb Bíróság mellett működő fegyelmi bíróság jár el.

A Vht. 245. § (1) (a) pontja alapján tartós helyettest lehet kirendelni, ha a végrehajtót a hivatalából felfüggesztették.

A Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara az önálló bírósági végrehajtók önkormányzati szerve. A Magyarországon 1995 óta működő önálló bírósági végrehajtói szervezet közel 600 tagot tömörít. A tagok, valamint az önálló bírósági végrehajtók által foglalkoztatott mintegy kétezer fős adminisztratív személyzet teljes körűen látja el az igazságszolgáltatásban polgári peres és nemperes eljárásban hozott kötelezést vagy marasztalást tartalmazó határozatok végrehajtását.

A Vht 250. § (1) pontja alapján a kamara köztestület, e törvényben és más jogszabályokban meghatározott jogok gyakorlásával és kötelezettségek teljesítésével képviseli és védi a végrehajtók, végrehajtó-helyettesek és végrehajtójelöltek érdekeit, ellátja a végrehajtói szolgálattal kapcsolatos, jogszabályban meghatározott feladatokat, és közreműködik a végrehajtással kapcsolatos jogszabályok előkészítésében.